• Lijstweergave
  • Gallerijweergave

Privacy Policy

Privacy Statement
Deze website wordt beheerd door BOPA BV (hierna BOPA Veilingen) en verzamelt en verwerkt gegevens, direct en indirect, over haar klanten en bezoekers op haar website.
Deze gegevens worden enkel gebruikt in de hieronder beschreven Privacy Statement.

Gebruik van uw gegevens
U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker/bieder/koper, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van BOPA Veilingen en haar website.
BOPA Veilingen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk is en als zodanig ook wordt behandeld.
BOPA Veilingen kan uw gegevens gebruiken om de informatievoorziening en uw biedingen snel en gemakkelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen deze gegevens uitsluitend met uw toestemming worden gebruikt.
BOPA Veilingen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of doorgeven en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bieding.
Bij elke registratie bewaart BOPA Veilingen uw gegevens in de administratie en in de back office van een beveiligde server en dit gedurende 25 jaar.
Uw wachtwoord wordt versleuteld en opgeslagen.

Links naar andere websites
Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker/bieder/koper, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan BOPA Veilingen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz.

Uw privacy rechten uitoefenen
U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand.

Meer informatie
Over de Privacywet vindt u meer informatie bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens Voor concrete vragen, suggesties over de inhoud van deze website, kunt u met BOPA Veilingen contact opnemen via het e-mailadres info@bopaveilingen.be of per gewone post.

Cookies
Wij gebruiken functionele cookies om het gebruik van ons internet veilingsysteem te faciliteren.
Cookies zijn kleine bestanden die door de website op uw computer worden geplaatst. Hierin worden stukjes informatie opgeslagen die onder meer het bezoek van de website gebruiksvriendelijker maken (door onder meer het onthouden van uw gebruikersnaam).U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar u kunt dan geen gebruik meer maken van alle mogelijkheden van de veilingsite, zoals bijvoorbeeld het inloggen en het bieden. De cookies worden niet gebruikt voor advertising en/of voor tracking van de pagina's die u bezoekt.
Cookies bevatten geen virussen of andere schadelijke toepassingen
Door het gebruik van de website aanvaardt u het beleid van BOPA Veilingen met betrekking tot cookies en andere systemen/applicaties die op geautomatiseerde wijze informatie verzamelen. Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

Eventuele wijzigingen Privacy Statement
BOPA Veilingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het is aangeraden om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op deze privacy beleid. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.
Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacy beleid van BOPA Veilingen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@bopaveilingen.be.